Etsi

UKK

AMFIBIA GROUP OY:N YLEISET MYYNTI-JA TOIMITUSEHDOT


Laadittu: 3.2.2021
Päivitetty viimeksi: 3.2.2021
Yritys:Amfibia Group Oy
Y-tunnus:3174206-6
Osoite:Syrjälänkatu 41 as 1, 40700 Jyväskylä
Yhteyshenkilö: Vanessa Olsen
Puhelin:+358 44 7567055
Sähköposti:vanessaolsen1@gmail.com
____________________________________________________________________________________

1. Yleistä

Amfibia Group Oy on uimavalmennuksia ja -opetuspalveluja tarjoava yritys. Se kouluttaa ohjaajia sekä tarjoaa valmennuspalveluita veden läheisyydessä ja etäyhteyksien välityksellä. Amfibia Group Oy tarjoaa ja myy myös uimiseen liittyviä oheistuotteita kuten uimalakki, räpylät, pyyhkeet yms.

Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin Amfibia Group Oy:n  (Y-tunnus 3174206-6 , kotipaikka Vantaa tai sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”myyjä”) asiakkailleen (jäljempänä ”ostaja”) myymiin palveluihin ja tuotteisiin (jäljempänä ”palvelut tai tuotteet”) ja ostajan katsotaan hyväksyneen nämä myyntiehdot tuotteita tilaamalla, elleivät myyjä ja ostaja ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet. Nämä myyntiehdot syrjäyttävät ostajan tilaukseen sisältyvät tai muutoin ostajan tai myyjän viittaamat mahdolliset lisä- tai näistä myyntiehdoista poikkeavat ehdot, ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti toisin sovittu.

Amfibia Group Oy:llä on asiakkaina yhteisöitä, seuroja, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä yksityishenkilöitä.
Amfibia Group Oy noudattaa paikallista Kuluttajansuojalakia ja Kuluttajapalvelulakia, kun sen Asiakas on yksityishenkilö.  Mikäli nämä myyntiehdot joltakin osin olisivat ristiriidassa paikallisen Kuluttajansuojalain tai Kuluttajapalvelulain kanssa, ne syrjäyttävät tältä osin nämä ehdot Kuluttaja asiakkaan kanssa.

2. Palveluntarjoajan sitoumukset

Palveluntarjoaja vakuuttaa, että palveluntarjoajan tarjoamat palvelut ja tuotteet vastaavat toimitushetkellä
sen normaalissa liiketoiminnassaan ja verkkosivuilla käyttämiä palvelu- ja tuotekuvauksia, elleivät palveluntarjoaja ja asiakas ole nimenomaisesti kirjallisesti toisin sopineet. palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa markkinointi- tai teknisiin materiaaleihin sisältyviä tietoja kuten kuvauksia, piirustuksia, valokuvia, havainnekuvia, tuotenäytteitä, suorituskykyä, teknisiä ominaisuuksia sekä mittoja, painoa tai vastaavia koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ei ilman eri viittausta pidetä palvelu- tai tuotekuvauksina. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä sellaisissa osissa, materiaaleissa tai tarvikkeissa, jotka eivät ole palveluntarjoajan toimittamia tai valmistamia.

Palveluntarjoaja käyttää uimavalmennus- ja opetuspalveluissaan kokeneita ammattilaisia, joiden tausta tuodaan selkeästi esille. Palveluntarjoaja edellyttää Asiakkailtaan ja noudattaa omassa toiminnassaan periaatetta, jonka mukaan turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisia toiminnan periaatteita ja vedessä tapahtuvassa toiminnassa
tullaan vain terveenä yhteisiin valmennuksiin ja valmennusten sisällössä ja kouluttajien osaamisessa huomioidaan, että turvallisuus vedessä on kaiken lähtökohta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa loukkaantumisista, joita on aiheutunut valmennustapahtumissa vesielementissä tai valmennuspaikalla, joka on aiheutunut Asiakkaan Palveluntarjoajan ohjeitten vastaisesta toiminnasta tai  asiattomasta käyttäytymisestä.

Palveluntarjoajalla on toimintansa harjoittamiseen liittyvät vakuutukset ja palveluntuottajan vastuu määräytyy vakuutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajan tarjoama valmennus on täysin turvallista ja Palveluntarjoajan edustaja on tapahtumassa paikan päällä opastamassa valmennusta, kun se tapahtuu
vesialtaalla tai sen läheisyydessä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lopettaa valmennus- tai opetustapahtuman kesken, mikäli Palveluntuottajasta riippumatta Asiakkaan tilaisuuteen osallistuvat henkilöt käyttäytyvät asiattomasti tai  loukkaavasti Palveluntarjoajan  henkilöstöä kohtaan tai syyllistyvät vahingontekoon tai häiritsevään käyttäytymiseen. Tällaisessa tapauksessa Asiakas vastaa maksetusta valmennuksesta koko sovitulta
tapahtuma ajalta.


 1. Immateriaalioikeudet

3.1 Palveluntarjoajalla säilyy omistusoikeus kaikkiin toimittamiensa palveluitten ja tuotteitten immateriaalioikeuksiin eikä mikään näissä myyntiehdoissa mainittu anna ostajalle omistusoikeutta, lisenssiä tai muuta oikeutta palveluntarjoajan immateriaalioikeuksiin.

3.2 Palveluntarjoaja vakuuttaa, ettei sen toimittamien palveluitten tai tuotteiden toimitus ja valmistus palveluntarjoajan parhaan tietämyksen mukaan loukkaa rekisteröityjä patentteja tai muita immateriaalioikeuksia. Palveluntarjoaja vastaa pyynnöstään palveluitten sisällöistä ja toteutuksista sekä tuotteisiin painetuista tai sisällytetyistä teknisistä tiedoista, patenteista, muotoiluista, tavaramerkeistä, tuotenimistä tai niiden osista ja korvaa kaikki palveluntarjoajalle näistä mahdollisesti aiheutuneet vahingot (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot).

 1. Palveluntarjoajan vastuu ja vastuunrajoitus

4.1 Edellä kohdissa 2 ja 3 ja näissä yleisissä ehdoissa  annetut sitoumukset  ovat Palveluntarjoajan antamat ainoat vakuutukset tuotteisiin liittyen.

Amfibia Group Oy:llä on asiakkaina yhteisöitä, seuroja, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Amfibia Group Oy noudattaa paikallista Kuluttajansuojalakia ja Kuluttajapalvelulakia, kun sen Asiakas on yksityishenkilö.  Mikäli nämä myyntiehdot joltakin osin olisivat ristiriidassa paiallisen Kuluttajansuojalain tai Kuluttajapalvelulain kanssa, ne syrjäyttävät tältä osin nämä ehdot Kuluttaja asiakkaan kanssa.

4.2 Näissä myyntiehdoissa nimenomaisesti sanotun lisäksi Palveluntarjoaja ei anna mitään vakuutuksia palveluittensa tuloksista tai myymistään tuotteista. Mitään vakuutuksia ei anneta esimerkiksi palveluitten tai tuotteiden laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntikelpoisuudesta (lista ei ole tyhjentävä).

4.3 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Asiakkaan on omalla kustannuksellaan tarkastettava toimitetut tuotteet välittömästi luovutuksen jälkeen. Mikäli ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan mitä tahansa toimitettuja tuotteita sillä perusteella, että ne eivät vastaa tuotekuvauksia, Palveluntarjoajalla on oikeus korvata tuotteet (tai viallinen osa tuotteista) toimittamalla veloituksetta uudet tuotteet tai täysin oman harkintansa mukaan palauttaa ostajalle myyjän saama kauppahinta, mutta Palveluntarjoajalla ei ole mitään muita velvollisuuksia ostajaa kohtaan. Ostajan katsotaan hyväksyneen tuotteet sellaisenaan ja luopuneen kaikista oikeuksistaan esittää tuotteita koskevia vaatimuksia, mikäli ostaja ei ole esittänyt kirjallista vaatimusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa luovutuspäivästä ja/tai on käyttänyt toimitettuja tuotteita.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa ostajan toimista tai laiminlyönneistä aiheutuneesta vahingosta. Kuluttaja asiakkaitten osalta Palveluntarjoaja noudattaa paikallisen Kuluttajansuojalain ja Kuluttajapalvelulain säännöksiä.

4.5 Palveluntarjoajalla on toimintansa harjoittamiseen liittyvät vakuutukset ja palveluntarjoajan vastuu määräytyy vakuutusehtojen mukaisesti. Kuluttaja asiakkaitten osalta palveluntuottajan vastuu määräytyy myös paiallisen Kuluttajansuojalain ja Kuluttajapalvelulain mukaisesti.


 1. Hinta ja maksuehdot

  5.1.Maksaminen: Asiakas maksaa tilaamansa valmennuksen, opetuspalvelun tai tuotteen kokonaan tilauksen yhteydessä. Palveluntarjoaja tarjoaa maksamisen ratkaisun verkkoalustallaan.

  Palveluntarjoaja voi erikseen sopia laskutuksesta yhteisöasiakkaitten kuten seurojen ja järjestöjen
  kanssa erillisellä sopimuksella. Maksamalla etukäteen tilaamansa valmennuksen tai opetuspalvelun
  Asiakas sitoutuu varauksella olemaan paikalla sovittuna aikana ja sovitussa paikassa ja Palveluntarjoaja
  sitoutuu tarjoamaan tilattua valmennusta tai opetuspalvelua sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.

Ellei toisin ole sovittu, tuotteiden hinta on myyjän voimassa oleva hinta toimitushetkellä. Myyjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ennen uusia tilauksia muuttaa aiemmin ilmoittamiaan hintoja, maksu- tai muita ehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu Palveluntarjoajan verkkosivuilla, ellei

5.2 Tuotteiden sovitussa hinnassa ilmoitetaan myös arvonlisävero ja mahdolliset muut maksut.

5.3 Ostajan tulee maksaa tilaamansa valmennus, palvelu tai tuote Palveluntarjoajan verkkosivuilla
olevien ohjeitten mukaisesti, ellei erikseen ole sopimuksella toisin sovittu laskutuksesta.


 1. Ylivoimainen este. Peruutusehdot.

  6.1.Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei vastaa velvoitteidensa laiminlyönnistä siinä tapauksessa, että laiminlyönti johtuu onnettomuudesta, viranomaisten määräämistä rajoituksista, pandemiasta, koneiden tai laitteistojen rikkoutumisesta, tulipalosta, tulvasta, luonnonkatastrofista, lakosta, työsulusta, mellakasta, kapinasta, sodasta, viranomaisen toimista, tietokonejärjestelmien häiriöistä, raaka-aineiden, materiaalien, energian tai komponenttien saatavuusongelmista, kuljetusten viivästyksistä, osapuolen vakavasta terveydellisestä
sairastumisesta tai kuolemasta tai muusta sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Mikäli ylivoimainen este vaikuttaa Palveluntarjoajan  suoritukseen, Palvelun-
tarjoaja on vapautettu velvoitteidensa täyttämisestä ilman vastuuseuraamuksia niin kauan kuin ylivoimainen este kestää, mutta toimitussuhde säilyy muutoin muuttumattomana voimassa.
Palveluntarjoajan päätös siitä, kuinka suureen osaan tuotteita ylivoimainen este on vaikuttanut, on lopullinen ja sitova.

Valmennus- tai opetustapahtuma joudutaan perumaan ylitsepääsemättömän esteen takia, asiakkaasta tai kuvaajasta riippumattomista syistä (force majeure -tilanteet, luonnonkatastrofit, pandemiat, valtion asettamat poikkeusmääräykset, liikkumiskiellot, hätätilat ja muut vastaavat tilanteet), on Palveluntarjoaja velvollinen palauttamaan Kuluttaja asiakkaalle mennessä hänelle maksetun maksun asiakkaalle ilman
toimistomaksua, ellei sovita vastaavan valmennus- tai opetustapahtuman siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.

6.2. Muu peruuttaminen kuin ylivoimaiseen esteeseen pohjautuva syy

Asiakkaan toimesta tapahtuvasta peruuttamisesta koskien uimavalmennusta tai opettamista koskevan tilaisuuden peruuttamista tai siirtämistä toiseen ajankohtaan Palveluntarjoaja veloittaa 50 euron toimistomaksun, jolla korvataan peruuttamisesta tai siirtämisestä Palveluntarjoajalle aiheutuneita kuluja.

Tämä kustannus vähennetään siitä osuudesta, jonka Palveluntarjoaja mahdollisesti joutuu palauttamaan asiakkaalle palvelun peruuttamisesta tai siirtämisestä. Summaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.


Asiakkaan toimesta tapahtuvan Asiakkaan tilaaman ja asiakkaalle toimitetun tuotteen palauttamisesta palveluntarjoaja veloittaa 30 euron palautuskustannuksen, joka on korvausta palautuksen Palvelun-tarjoajalle aiheuttamista posti- ja käsittelykuluista. Summaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

6.3. Palveluntarjoajasta johtuva valmennus- tai opetustapahtuman peruuttaminen


Mikäli Valmennus- tai opetustapahtuman suorittaja joutuu perumaan tulonsa ylitsepääsemättömän
esteen takia (force majeure -tilanteet edellä , äkillinen sairaus tai läheisen kuolema), Palveluntarjoaja
on velvollinen palauttamaan siihen mennessä hänelle maksetun valmennus- tai opetusmaksun  asiakkaalle ellei sovita vastaavan valmennus- tai opetustapahtuman siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan.


 Palveluntarjoajan puolesta opetus- tai valmennustapahtuman järjestäjäksi suunnitellun henkilön esteen sattuessa Palveluntarjoajakuvaaja pyrkii järjestämään asiakkaalle korvaavan henkilön kyseiseen opetus- tai valmennustapahtumaan, jonka ammattitaito vastaa asiakkaan tilaamaa tasoa ja jonka asiakas hyväksyy. Kuitenkin, toisen opetus- tai valmennustapahtumaa antavan henkilön saatavuutta ei voida taata kaikissa tapauksissa palveluntarjoajan puolelta.


 1. Tietosuoja

7.1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste Palveluntarjoaja Amfibia Group Oy

Palveluntarjoaja Amfibia Group Oy noudattaa Tietosuojan osalta Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä. Näiden myynti- ja toimitusehtojen liitteenä on yhtiön päivitetty rekisteri- ja tietosuojaseloste. Mikäli kohdemaassa olisi Tietosuojan osalta poikkeavia ehtoja Eu:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan niitä kohdemaassa.

7.2. Rekisterinpitäjä ja rekisterivastaava

Palveluntarjoajan rekisterinpitäjä ja rekisterivastaava on yksilöity erillisessä Rekisteri- ja tietosuoja-selosteessa.


 1. Kuluttaja-asiakkaitten erityisehtoja

  Milloin Palveluntarjoajan asiakas on yksityishenkilö (kuluttaja), noudattaa palveluntarjoaja näissä
  tapauksissa myös seuraavia Kuluttaja-asiakkaitten erityisehtoja:


8.1.Palvelu


Tilattu valmennus- tai opetustapahtuma on Kuluttajansuojalaissa tarkoitettu sopimus, joka koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Palvelu käynnistyy Asiakkaan tekemällä varauksella, jossa Palveluntarjoaja sopii varaavansa työaikansa ja ja resurssinsa Asiakkaan käyttöön tiettynä päivänä ja kellonaikana ja luopuu samassa yhteydessä ottavansa tehdäkseen vastaavaa työtä muissa kohteissa. Palvelulle on tyypillistä hyvissä ajoin etukäteen tapahtuva ajan ja paikan varaaminen, jolloin peruutustilanteissa Palveluntarjoajalle tulee taata riittävä aika saada korvaavaa työtä peruutetulle ajalle sekä sopia peruutetun valmennus- tai opetustapahtuman järjestämisestä uudelleen sovittuna aikana.

Asiakkaan toimesta tapahtuvasta peruuttamisesta koskien uimavalmennusta tai opettamista koskevan tilaisuuden peruuttamista tai siirtämistä toiseen ajankohtaan Palveluntarjoaja veloittaa 50 euron toimistomaksun, jolla korvataan peruuttamisesta tai siirtämisestä Palveluntarjoajalle aiheutuneita kuluja.
Tämä kustannus vähennetään siitä osuudesta, jonka Palveluntarjoaja mahdollisesti joutuu palauttamaan
asiakkaalle palvelun peruuttamisesta tai siirtämisestä. Summaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Asiakkaan toimesta tapahtuvan Asiakkaan tilaaman ja asiakkaalle toimitetun tuotteen palauttamisesta
palveluntarjoaja veloittaa 30 euron palautuskustannuksen, joka on korvausta palautuksen Palveluntarjoajlle
aiheuttamista posti- ja käsittelykuluista. Summaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.


8.2 Asiakkaalle annetut tiedot


Palveluntarjoajan verkkosivuilla tai osapuolten välisissä neuvotteluissa on annettu Asiakkaalle ennen palvelun, tapahtuman tai tuotteen tilaamista seuraavat, Kuluttajansuojalain  mukaiset, ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi;

3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite;

4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä;

5) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta, sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, sama tieto hänen päämiehestään;

6) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;

7) tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua;

8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän;

9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt;

10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt;


11) tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse;


12) tieto siitä, että jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään Kuluttajansuojalaissa tarkoitetun palvelun suorittamista koskevan pyynnön, hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle peruuttamisesta
aiheutuvat kustannukset;

13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää;

14) maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta;

15) tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista;

16) maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen;

17) tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot;

18) tarvittaessa kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto;

19) tarvittaessa tieto elinkeinonharjoittajan kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista;

20) tarvittaessa digitaalisen sisällön toimivuus, mukaan lukien digitaalisen sisällön yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän;

21) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi annettava peruuttamislomake. 

8.3. Kuluttajan peruuttamisesta ennen kuin 14 päivää on kulunut tilauksesta

Kuluttajansuojalain kohdassa Kotimyynti ja etämyynti on kuluttajan peruuttamisoikeudesta säädetty seuraavaa.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamis-lomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.8.4. Peruuttaminen myöhemmin kuin 14 päivää tehdyn tilauksen maksamisesta

Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista, mikäli sitä ei ole tehty 14 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisen jälkeen, koska tehty varaus koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Palveluntarjoajalla ei ole käytännössä sen jälkeen, kun varauksen vahvistamisesta on kulunut 14 päivää, mahdollisuutta enää myöhemmissä peruutuksissa saada korvaavaa työtä siihen ajankohtaan, jonka Palveluntarjoaja on varannut sitovan palvelun tilauksen tekemisen jälkeen Asiakkaan pyytämään valmennus-tai opetustapahtumaan.


Tässä tilanteessa Asiakas joutuu maksamaan Palveluntarjoajalle koko sovitun suorituksen, ellei
Palveluntarjoaja onnistu järjestämään lyhyessä ajassa korvaavan työn Asiakkaan varaamaan
ajankohtaan. Kaikissa peruutustapahtumissa ja tapauksissa Palveluntarjoaja veloittaa edelle kerrotun
Toimistomaksun asiakkaalta.
8.5 Force Majeure tilanteet peruutuksissa


Force Majeure tilanteet on kuvattu kohdassa 6.1 näissä ehdoissa. Peruutuksen johtuessa Force majeure tilanteesta noudatetaan mitä kohdassa 6.1 on todettu.


8.6 Peruutuslomake


Asiakkaan Valmennus-tai opetustapahtuman peruutusilmoitus on tehtävä kirjallisesti (kirjeitse) tai  sähköpostin kautta. Puhelimitse tai tekstiviestillä tehty ilmoitus ei riitä.

Palveluntarjoajalla ei ole, ellei toisin erikseen sovita, tilauksen peruuttamisen jälkeen enään mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan valmennus-tai opetustapahtuman järjestämiseen.


Peruutuksessa tulee selkeästi mainita seuraavat tiedot:


PERUUTUSILMOITUS


Vastaanottaja: Amfibia Group Oy

Sähköposti:amfibiaswim@gmail.com


Peruuttaja:

Asiakas:

________________________________________________________________________

Kotiosoite: _______________________________________________________________________ E­mail:___________________________________________________________________________

Puh.: ___________________________________________________________________________


Peruutettava Uimavalmennus- tai opetustapahtuma:

Sovittu valmentaja/opettaja:______________________________________________________

Valmennuspaikka ja -­aika

Valmennuspäivämäärä:                                                          Aikaväli klo: ______________

Valmennuksen/Opetuksen varattu kesto yhteensä: ____________________


8.7 Muut peruuttamiseen liittyvät ehdot


Muilta osin noudatetaan Palveluntarjoajan yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sekä voimassa olevaa Kuluttajansuojalakia ja Kuluttajapalvelulakia.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

9.1 Näihin myyntiehtoihin ja toimitussuhteeseen sovelletaan myyjän kotipaikan lakia, ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Vaikka jotain näiden myyntiehtojen ehtoa pidettäisiin pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.

Osapuolten mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin 60 päivän kuluessa siitä, kun tällainen erimielisyys tai riita on ilmoitettu toiselle osapuolelle.

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa näiden ehtojen soveltamisesta johtuva riita-asia kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

9.2 Ellei toisin ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu erillisessä myyntisopimuksessa tai muutoin, myyntiehdoista tai toimitussuhteesta aiheutuvat riidat ratkaistaan riita-asian käsittelystä määritellyllä
tavalla Helsingin Käräjäoikeudessa.

10.Muutokset

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä toimitus- ja myyntiehtoja tai kumota nämä ehdot ilmoittamatta tästä erikseen Asiakkaille. Muutokset tulevat voimaan, kun myyjä on ne julkaissut verkkosivuillaan ja ovat voimassa julkaisemisen jälkeen tehtävissä palveluitten, valmennusten, opetustapahtumien ja tuotteiden tilauksissa.

Voimassa olevat myyntiehdot ovat aina saatavilla myyjältä tämän verkkosivuilta.

_______________________________________________________________________________________

LIITE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Amfibia Group Oy

Tämä on Amfibia Group Oy:n Tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Päivitetty: 3.2.2021


 1. REKISTERINPITÄJÄ

Päivitetty viimeksi: 3.2.2021

Yritys: Amfibia Group Oy

Y-tunnus: 3174206-6 

Osoite:Syrjälänkatu 41 as 1, 40700 Jyväskylä

Yhteyshenkilö: Vanessa Olsen

Puhelin: +358 44 7567055

Sähköposti:vanessaolsen1@gmail.com

Verkkosivu osoite:_______________


 1. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterivastaavan nimi: Vanessa Olsen

Rekisterivastaavan puhelinnumero: +358 44 7567055

Rekisterivastaavan sähköpostiosoite: vanessaolsen1@gmail.com


 1. REKISTERIEN NIMET

Yksilöi selosteen kohteena olevien rekisterien nimet:Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri .


 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen
verkkokaupan kautta palvelun tilaamisen yhteydessä annettu)

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (syntynyt verkkokaupan tilauksen maksamisen yhteydessä)

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: Palvelun tilaaja, tilaajan sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ei tallenneta tietoa mihinkään tietokantaan, vaan niistä lähtee viesti pelkästään yhteen sähköpostiosoitteeseen.


 1. TIETOJEN HANKINTA

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavat tiedot saadaan: Asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, tilauksen tekemisen ja maksamisen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietoja.


 1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakastiedot ovat seuraavissa ohjelmistoissa:Shopify, mailchimp, procountor.

 Asiakastietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta. Asiakastiedot poistuvat verkkokaupan järjestelmästä

Asiakkaan erillisestä pyynnöstä.


 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 1. a) EU- tai ETA alueen asiakkaiden tietoja ei voida siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta

 1. b)  EU- ja ETA alueen ulkopuolisen asiakkaan tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille.


 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


 1. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia siihen oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


 1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (Osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
____________________________________________________________________________________

Tuotetiedot

Vietämme aikamme huolella etsimällä ja kehittämällä tuotteita, jotka täyttävät muutamat yksinkertaiset kriteerit. Niiden on oltava kestäviä, laadukkaita yksinkertaistetulla, kestävällä ja eettisellä lähestymistavalla. Tuotteet, jotka kestävät ajan testin, ikääntyvät hyvin, käyttämällä parhaita materiaaleja ja joiden ei ole tarkoitus joutua kaatopaikalle. Kaikki kantamamme tuotteet tukevat ihmisiä, jotka jakavat näkemyksemme.

Työskentelemme yritysten ja ihmisten kanssa, jotka luovat maailmallemme parempia tuotteita, taiteilijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tuottamastaan tuotteesta, koska uskomme, että tämä tarkoittaa laadukkaita tuotteita, jotka valmistetaan vastuullisemmin. Toivomme, että näistä esineistä tulee osa elämäsi tarinaa.

Huonekalujen paras käytäntö on noudattaa yleistä varovaisuutta epätavallisissa ympäristöissä. Suosittelemme välttämään altistumista lämmölle tai kosteudelle ja suoralle auringonvalolle, haalistumisen ja halkeilun estämiseksi. Pinnat tulee peittää mahdollisuuksien mukaan ilmeisten vaurioiden estämiseksi. Huomaa, että voimakkaasti värjätty kangas voi siirtyä huonekaluihisi ja aiheuttaa värimuutoksia.

Kaikki verkkosivustomme valokuvat ovat ammattikuvaajien ottamia valaistusolosuhteissa, jotka ovat tyypillisiä asuntokodeissa. Yritämme parhaamme mukaan näyttää viimeistelyn väri ja rakenne mahdollisimman hyvin. Jos voimme auttaa valitsemaan tilanteeseen sopivat huonekalut, täytä yhteydenottosivumme lomake ja autamme mielellämme.

Tilauksen tiedot

Tiimimme tarvitsee 1-2 arkipäivää pakata ja lähettää tilauksesi. Suurempien tuotteiden osalta pyydämme, että varaat 3-4 arkipäivää. Perjantaina kello 13.00 jälkeen tehdyt tilaukset & mdash; tai viikonloppuna & mdash; toimitetaan seuraavana arkipäivänä.

Toimitamme kansainvälisesti, mutta joidenkin tuotteiden koosta johtuen näille tuotteille voi olla lähetysrajoituksia. Jos sinulla on erityinen tilaus, jonka haluat tehdä kanssamme, ota yhteyttä tiimiimme ja voimme yrittää lähettää tuotteemme haluamaasi paikkaan!

Ota yhteyttä käymällä yhteydenottosivullamme. Autamme mielellään sinua kaikissa tilauksiin, tilausten muutoksiin, toimituksiin, palautuksiin ja & amp; Peruutuksiin liittyen.

Etsi